Najdłuższe i najmocniejsze ogrodzenia świata

Jedna z najsłynniejszych półprawd, ciągle rozpowszechnianych między ludźmi głosi, że Wielki Mur Chiński to jedyna budowla, którą można dostrzec z kosmosu. Tymczasem nie jest to nawet najdłuższe ogrodzenie świata. Gdzie takie znajdziemy i przed czym ma ono chronić? W jaki sposób na świecie zabezpiecza się posesje, by stworzyć niemożliwe do pokonania bariery? Przeczytajcie.

Najdłuższe, nieprzerwane ogrodzenie świata, o czym pewnie wie niewielu mieszkańców naszej półkuli, mieści się w Australii i liczy ponad 5 i pół tysiąca kilometrów. Odcina najgęściej zaludnioną, południowo-wschodnią część kontynentu od niebezpiecznej północy. Wyjątkowo długi płot powstał by chronić człowieka i jego hodowle zwierzęce przed dziką naturą Australii, przede wszystkim przed groźnymi psami Dingo.

Choć Płot Dingo jest jedną z najdłuższych z najdłuższych budowli świata, oglądając go z bliska prawdopodobnie nie będziemy pod wrażeniem. Zobaczymy prostą, miejscami niezdarnie złączoną, metalową siatkę opartą na drewnianych palach, której wysokość sięga 180 cm i dla bezpieczeństwa wkopana jest na głębokość 30 cm. Budowa tego ogrodzenia trwała pięć lat i zakończyła się w 1885 roku. Płot nie wytrzymał jednak perfekcyjnie próby czasu i nie gwarantuje dziś stuprocentowej ochrony przed szkodnikami. W wielu miejscach jest podziurawiony, w wyniku czego dzikie psy przedostają się na południowo-wschodnią część kontynentu.

Płot Dingo wart jest odnotowania ze względu na swoją długość, konstrukcja ta jednak pod żadnym innym względem nie imponuje i dla człowieka wyposażonego w obcinak do drutu nie powinna być trudna do sforsowania. Przeciwnie jest w przypadku większości ogrodzeń zaprojektowanych specjalnie po to, by chronić newralgiczne lokalizacje takie jak lotniska, bazy wojskowe czy elektrownie lub składy surowców przed ludźmi o złych intencjach. Na takie okazje tworzy się konstrukcje ze stali modułowej o wysokiej wytrzymałości.

Ogrodzenia okalające pilnie strzeżone tereny są ekstremalnie trudne do przecięcia, bo wykonane zazwyczaj z siatki o niewielkich oczkach i z bardzo grubego drutu. Mogą być też na tyle gładkie i wysokie, że całkowicie uniemożliwiają przedarcie się na drugą stronę dzięki wspinaczce.

Podstawowe funkcje takich ogrodzeń to oczywiście wyznaczanie granicy, kontrola dostępu, ale także odstraszanie potencjalnych intruzów. Rozwiązania konstrukcyjne, przy pomocy których bariery te ograniczają dostęp to liczne bramy przesuwne, szlabany i kołowroty, które można przekroczyć tylko ze specjalną kartą identyfikacyjną. Ogrodzenia tego typu wyposażone są najczęściej w dodatkowe systemy zabezpieczające, takie jak monitoring.

Stosowanym nieraz rozwiązaniem przemysłowym w ochronie ludzkich zabudowań przed siłami natury są także charakterystyczne ogrodzenia gabionowe, czyli stalowe kosze szańcowe wypełnione kamieniami. Używa się ich do wzmocnienia skarp czy wałów rzecznych a ostatnio także w prywatnych posesjach i budownictwie mieszkaniowym.

Kiedy ochrona jest najważniejszą funkcją ogrodzenia, niezwykle ważna jest w każdym przypadku dbałość producenta o szczegóły i dochowanie wszystkich standardów procesu produkcji.