Nanotechnologia i budownictwo

„Nano” jest przedrostkiem jednostki miary o symbolu n, wyrażonej mnożnikiem 0,000 000 001-9 (jedna…