Ochrona środowiska

Praca w sposób odpowiedzialny i bezpieczny

Produkty FENZ wytwarzane są w oparciu o założenia ochrony środowiska. Najważniejszą zasadą obowiązującą w naszym zakładzie jest prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny i bezpieczny. Troska o ochronę środowiska przejawia się w naszej dbałości o minimalizację odpadów produkcyjnych na otoczenie. W naszej firmie obowiązują najwyższe standardy oraz restrykcyjne przepisy, które umożliwiają zminimalizowanie ryzyka, związanego z prowadzoną działalnością.